OFERTA I INNE

MOC PREZENTÓW DLA STUDENTÓW! REKRUTACJA 2013/2014 RUSZYŁA! BEZPŁATNE KURSY, SZKOLENIA,WARSZTATY TYLKO DLA WAS!

 

 

 

 


 

try.bmp

INFORMUJEMY, ŻE RUSZAMY "PEŁNĄ PARĄ"


Z REKRUTACJĄ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014


NA STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE

ORAZ PODYPLOMOWE /PEDAGOGICZNE/

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

OD 10 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA

SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE  

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

OD 10.00 DO 16.00

 

BONUS NA START :)

ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA ZWOLNIENI ZOSTAJĄ Z SEMESTRU I NA

STUDIACH MAGISTERSKICH /DOTYCZY TYLKO ABSOLWENTÓW STUDIÓW

LICENCJACKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA/

*ZWOLNIENIE ODBYWA SIĘ W DRODZE DECYZJI REKTORA WSEZINS, KTÓRY PODEJMUJE DECYZJE O ZWOLNIENIU PO WERYFIKACJI ILOŚCI PKT ECTS Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

 

 

OFERTA

 

1. LICENCJAT Z PEDAGOGOGIKI, PRACY SOCJALNEJ W WYŻSZEJ SZKOLE

EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH W ŁODZI - E'LEARNING

 

pdag_dstudiuj.jpg

 

/ TYLKO RAZ W SEMESTRZE CZTERODNIOWY ZJAZD WYKŁADOWY W SIEDZIBIE

UCZELNI ORAZ JEDEN WEEKENDOWY ZJAZD EGZAMINACYJNY, PLATFORMA

E'LEARNINGOWA CZYLI PEŁNA SWOBODA I SAMODZIELNOŚĆ

W ORGANIZACJI SAMOKSZTAŁCENIA W DOMU., EGZAMINY ON-LINE

PRZY KOMPUTERZE BEZ EGZAMINÓW USTNYCH,

QUIZY I TESTY ELEKTRONICZNE NA PLATFORMIE

POMAGAJĄCE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINÓW,

 PRACE ZALICZENIOWE WYSYŁANE ELEKTRONICZNIE/


KONIEC Z WYKŁADAMI CO 2 TYGODNIE!

 

 

 

 

 

 

2. MAGISTER Z PEDAGOGIKI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI

ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH W ŁODZI- E'LEARNING

/SPOSÓB STUDIOWANIA JAK W PRZYPADKU STUDIÓW LICENCJACKICH/

praca_socjalna.jpg

 

CZY WIESZ, ŻE OBECNIE ZAWODY, KTÓRE CIESZĄ SIĘ

NIESŁABNĄCYM ZAINTERESOWANIEM PRACODAWCÓW TAK

W KRAJU  JAK I ZAGRANICĄ TO PRACOWNIK SOCJALNY

I PEDAGOGOG W OŚRODKACH WYCHOWAWCZYCH, ŚWIETLICACH

TERAPEUTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH, REWALIDACYJNYCH,

TERAPII ZAJĘCIOWEJ?


 

ALE PAMIĘTAMY RÓWNIEŻ O OSOBACH

MAJĄCYCH POD OPIEKĄ DZIECI CZY

STUDENTACH, KTÓRZY Z RACJI STAŻU PRACY

I DOŚWIADCZENIA MAJĄ JUŻ PEWNĄ I NICZYM

NIE ZAGROŻONĄ POZYCJĘ ZAWODOWĄ I ZALEŻY

IM JEDYNIE  NA TYTULE MAGISTRA.

*koniec z rozłąką z rodziną co 2 tygodnie!

*koniec z marnowaniem przysługującego urlopu na zjazdy co 2 tygodnie,

w przypadku osób pracujących w weekendy!


01_2002_czasto_pieni__dz_empi2.jpg


"BO CZAS TO PIENIĄDZ"

 


dla  W a s

 

MAGISTER PEDAGOGIKI JUŻ W 1,5 ROKU!


NA SPECJALNOŚCI:


"WSPIERANIE ROZWOJU OSOBISTEGO


I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"


MOŻESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNY OŚRODEK SZKOLENIOWY


 

 

LUB PRACOWAĆ JAKO TRENER, SZKOLENIOWIEC,


WYKŁADOWCA W POZASZKOLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA

 


 

 

3. STUDIA PODYPLOMOWE /PEDAGOGICZNE/ OD LOGOPEDII,

OLIGO-SURDO-TYFLO PO PEDAGOGIKĘ LECZNICZĄ, EDUKACJĘ DLA

BEZPIECZEŃSTWA, TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ, TERAPIĘ RUCHOWĄ

Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ ORAZ EDUKACJĘ

WCZESNOSZKOLNĄ  I PRZEDSZKOLNĄ.

 

DODATKOWO WSZYSTKIM, KTÓRZY PODEJMĄ

STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI

ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH W ŁODZI,

OŚRODEK KOPALNIA KADR

 

GWARANTUJE PREZENT , KTÓREGO WSZYSCY PAŃSTWU


POZAZDROSZCZĄ, CZYLI:

gift.jpg

 

1. BEZPŁATNE-INDYWIDUALNE WARSZTATY "REDAGOWANIE

LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ/ PRACY BADAWCZEJ I PROJEKTÓW

DYPLOMOWYCH" /DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH

I MAGISTERSKICH/,

 

2. BEZPŁATNE LEKTORATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

/DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH

I MAGISTERSKICH/,

 

3. PRAKTYKI ZAWODOWE W OŚRODKU "KOPALNIA KADR" DLA STUDENTÓW

WYBIERAJĄCYCH SPECJALNOŚĆ STUDIÓW MAGISTERSKICH

"PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W USŁUGACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH"

LUB "TRENING ROZWOJU JEDNOSTKI I GRUPY" ORAZ 

CERTYFIKAT  "SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

W OŚRODKACH SZKOLENIOWO- EDUKACYJNYCH" PO ZALICZENIU PRAKTYK.


 

ORAZ KATALOG DARMOWYCH

KURSÓW/SZKOLEŃ/WARSZTATÓW:

 

1. WARSZTATY LOGOPEDYCZNE- 30 GODZ.

2. WARSZTATY SURDO I TYFLOPEDAGOGICZNE- 32 GODZ.

3. KURS ARTETERAPII- 30 GODZ.

4. WARSZTATY Z PEDAGOGIKI ZABAWY- 16 GODZ.

5. SZKOLENIE "KINESJOLOGY TAPING"- 12 GODZ.

6. PODSTAWY WIZAŻU- 16 GODZ.

7. STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ UV, ŻEL, FORMA, TIPSY, HYBRYDA, AKRYL-

16 GODZ.

8. PODSTAWY TAŃCA TOWARZYSKIEGO I TAŃCÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH-

WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEŃSKI, TANGO, CHA-CHA, SAMBA, JIVE, RUMBA-

20 GODZ.

 

*KAŻDY MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W MAKSYMALNIE 4 BEZPŁATNYCH KURSACH/SZKOLENIACH /WARSZTATACH W TRAKCIE STUDIÓW LICENCJACKICH/MAGISTERSKICH


Powrót